Werkwijze

"Een lichaam hebben of een lichaam zijn”. Die tweede is lang niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Binnen mijn praktijk maak ik de verbinding tussen het hoofd en (de behandeling van) het lijf.

Behandeling richt zich niet alleen op symptoomreductie. We gaan op zoek naar oorzaken, daar ligt namelijk de sleutel. Mijn missie is om je te helpen klachten te verminderen of zelfs op te lossen!

 

Intake

We starten altijd met een intake. Tijdens de intake maken we kennis met elkaar en brengen we problemen en klachten in kaart. Ik geef uitleg over de werkwijze en de behandeling en maak een inschatting op welke gebieden aandacht moet komen te liggen.

 

Behandeling kan bestaan uit:

Gesprekken/educatie

We staan stil bij je klachten, wensen en behoeften. Ik vind het belangrijk om uitleg te geven over hoe klachten kunnen ontstaan en over de werking en het mechanisme van klachten. Hier inzicht in verwerven is belangrijk.

 

Ervarings- en lichaamsgerichte werkvormen

Dit zijn interventies vanuit de psychomotorische therapie, waarbij we door middel van werkvormen stil staan bij je gedachtes, gevoelens en je gedrag. Oefeningen kunnen lichaams- of bewegingsgericht zijn en hebben altijd als doel iets te onderzoeken, inzicht te verwerven en/of te experimenteren met nieuw gedrag. PMT is een ervaringsgerichte therapie waarbij we dus niet alleen praten, maar vooral ook doen en ervaren.

 

Behandeling van het lijf

Stress, trauma’s, spanning, alles slaat zich op in ons lijf. Dit veroorzaakt blokkades en verstoringen in je zenuwstelsel waardoor de communicatie van en naar de hersenen en overige delen van je lijf niet meer goed verloopt. Lichaamsfuncties werken niet meer optimaal en er kunnen talloze klachten ontstaan.

De behandeling van je lijf vindt grotendeels plaats op de rug, waar het ruggenmerg, de “snelweg” van ons zenuwstelsel zich bevindt. Ik maak gebruik van specifieke behandeltechnieken om communicatie en balans te helpen herstellen en stress en opgeslagen spanning uit te laten doven. Dit gaat altijd gepaard met uitleg, afstemming en oog voor veiligheid en grenzen.  

 

Belangrijk om te zeggen:

Ik geloof niet in een “Quick-fix”. Veranderen en genezen kost tijd. Maar met de juiste aanpak en ondersteuning is er meer mogelijk dan je denkt. Als ik iets heb geleerd in de afgelopen jaren dan is het dat een mens en het lichaam onwijs flexibel, veerkrachtig en veranderingsgericht kan zijn. Dit kost echter tijd en je moet weten waar te beginnen.

 

Wil je weten voor wie behandeling geschikt is, klik dan hier: